עבירות מין והטרדה מינית

מה היא עבירת מין? החוק קובע רשימה של עבירות המוגדרות וקבועות בחוק העונשין. רבים מאתנו יכולים לזהות עבירת מין גם בהעדר ידיעה אם המעשה כלול תחת ההגדרה החוקית והמשפטית. כך גם לגבי הטרדה  מינית – אף שזה תחום עמום יותר. עבירות מין הן, לדוגמה: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, יחסי מין בין מטפל למטופל, מעשה מגונה בפומבי, עבירות מין במשפחה ועוד.

הטרדה מינית אף היא מוגדרת בחוק וכלולים בה: סחיטה באיומים, כאשר אדם מאוים לבצע מעשה בעל אופי מיני, הצעות בעלות אופי מיני, הערות המתמקדות במיניות, התייחסת משפילה ומבזה כלפי אדם על רקע נטייתו המינית או בהתייחס לאיברים מיניים ועוד.

מדוע חשוב לפנות לעורך דין?

עונש חמור העלול להיות מושת על נאשמים בביצוע עבירות מין מצדיק ואף מחייב פנייה אל עורך דין. יש חשיבות מכרעת לעיתוי הפנייה אל עורך דין: חשוב ומומלץ לפנות אליו תכף לאחר קבלת כתב האישום, כדי שיוכל להתכונן היטב לקראת המשפט, ילמד לעומקם את פרטי המקרה, יוכל לבסס קו הגנה שבו הוא עשוי לסתור או להפריך את טענת המתלונן או על פי רוב המתלוננת על ביצוע הטרדה מינית או מעשה כל שהוא על רקע מיני.

מכנה משותף לעבירות מין הוא אלמנט הכפייה שבמעשה המיני, המתבצע בניגוד לרצון הקורבן תוך כדי אילוצו לבצעו. כך גם בנושא ההטרדה, אף שחומרתה מופחתת. קיים מדרג חומרה של עבירות מין. ככל שמדובר בקטינים ובחסרי ישע מיוחסת חומרה יתרה לעבירה.

עורך דין עשוי לייצג  מבצעי עבירות מין וקורבנותיהם. האינטרס, כמובן, שונה, אבל האתגר המקצועי, הידע, הניסיון, המיומנות, אלה עומדים לרשות מי ששוכרים את שירותיו. עורך דין יכול לסייע בהשגת עונש מופחת, בהצגת נסיבות מקלות לביצוע העברה, לערעור גרסת המתלוננים על ביצוע עבירה, על אינטרס המניע הגשת תלונה ועוד.

 התחום האפור – איזה מין מין?

עורך דין שמייצג לקוח יעשה כל מאמץ אפשרי על מנת להוכיח את צדקת הטענה שעליה הוא מגן ואותה הוא מבסס- בין אם אדם מואשם בביצוע עבירה ובין אם הוא קרבנה. ככל שהעבירה נעשית בתחום אפור, דמדומי, וככל שמובהקותה קלושה יותר, כך נחלשת מידת האשמה. לדוגמה: עורך דין יכול לערער את הבסיס העובדתי של תלונה שמגישה אישה כנגד גבר שביצע בה מעשה מיני לכאורה על ידי הבאת ראיות לכך שהיא שיתפה פעולה, שהיא נענתה למעשה וביצעה אותו מרצונה החופשי. לחלופין, הוא יכול לטעון, אם באמצעות עדי הגנה ואם באמצעות ראיות, שתומכות בטענה, לפי המניע לתלונה הוא נקמה על עזיבתו אותה. אלה הן רק דוגמאות אחדות לצורך, לכדאיות ולתועלת בשכירת שירותיו של עורך דין.