הבסיס לתביעות רשלנות

על מנת להצליח או שיהיה לה סיכוי כל שהוא להצליח, כל תביעת רשלנות חייבת לעמוד במספר קריטריונים המוגדרים בפקודת הנזיקין המפורטים להלן:

התרשלות המזיק

מובן וברור כי יש צורך לבסס את העובדה כי האדם המזיק או זה שגרם לנזק אכן התרשל בפעולתו או בפעולותיו. למרות בהירות העניין לא תמיד קל להוכיח כי אכן התרשל המזיק ולא תמיד ניתן להוכיח את זהות המזיק. יש לשים לב כי יש לבסס את התרשלות המזיק ולא התרשלות בכלל.

חובת זהירות של המזיק

אחד הדברים החשובים הוא להוכיח כי אכן יש חובה למזיק כלפי הניזוק. אין פירוש הדבר כי חייב להיות קשר עסקי או קשר של מטפלמטופל בין המזיק לניזוק אולם יש לבסס את הטענה כי המזיק חייב היה להיזהר בפעולתו שגרמה לנזק.

נזק

אחד הדברים המרכזיים הנבחנים בכל תביעת רשלנות הוא הוכחה כי אכן נגרם נזק לניזוק בשל התרשלות המזיק. הקשר חייב להיות ברור וסיבתי שכן אם לא נגרם נזק אין בסיס לתביעת רשלנות (לא ניתן לתבוע בגין רשלנות על נזק שיכול היה להיגרם).

עוולת הרשלנות

עוולת רשלנות היא סוג של עילה לתביעה בתחום דיני נזיקין. בבואנו לקבוע האם אכן התרחשה רשלנות במקרה מסוים, אחד המדדים או המבחנים החשובים הוא מבחן "האדם הסביר", הרעיון הוא פשוט לבחון את המקרה ולהשוות את התנהגותו של המזיק או הגורם לנזק מול התנהגות של אדם סביר. אם התנהגותו של המזיק דומה לזו של האדם הסביר, הרי שמבחינה זו סביר להניח שלא התרחשה רשלנות, ואם התנהגותו של האדם המזיק שונה מזו של האדם הסביר, הרי שמדובר במקרה של רשלנות.

מובן וברור שההסבר שלעיל אינו מגרד את פני השטח ותחום הרשלנות והנזיקין הוא תחום ענף מאד ומסתעף אולם ניתן לקבל מושג כללי לגבי עוולת הרשלנות ובחינת מקרי רשלנות לגופם.

אחת המטלות של עורכי דין בתחום הנזיקין היא לבחון את המצב ואת המקרה המונח לפניהם ולפני השופט ולנסות ולהוכיח כי התנהגותו של המזיק היא היא שגרמה לנזק עצמו ולכן הניזוק זכאי לפיצוי.

מה היא רשלנות מקצועית?

רשלנות מקצועית היא מושג כולל לכל נזק שנגרם עקב עבודה שביצע בעל מקצוע בצורה לא טובה או נכונה וכתוצאה ממנה נגרם נזק.

בתחוך תחום הרשלנות המקצועית נכללים תחומי עיסוק רבים כגון: קבלני בנייה, חברות ביטוח וסוכני ביטוח, חברות השקעות, ואפילו עורכי דין. אחד התחומים הנכללים בתחום הרשלנות המקצועית הוא תחום הרשלנות הרפואית, רשלנות רפואית היא תחום פרטני בתוך תחום הרשלנות המקצועית המקבל תשומת לב מיוחדת – בעיקר בשל העובדה שנזקים של בעלי מקצועות הרפואה בדרך כלל אינם הפיכים ועלולים להיות כבדים ביותר.

החוק מגדיר אחריות מסוימת לכל בעל מקצוע בכל תחום הכוללת פעולות הננקטות על ידי אותו בעל מקצוע ורמת המקצועיות, הזהירות, הידע המקצועי והמיומנות המהוות את יכולות בעל המקצוע לבצע את העבודה, רשלנות מקצועית יכולה להגרם כאשר אחת או יותר מהגדרות האחריות של בעל המקצוע אינה מתקיימת אם בשל חוסר ידע, חוסר זהירות או כל סיבה אחרת – ובגינה נגרם נזק.

על מנת לתבוע באופן יעיל יש לבדוק מספר תנאים, ומומלץ לבצע בדיקה זו אצל עורך דין:

א. בעל המקצוע ביצע את עבודתו ולא נקט בכל האמצעים על מנת למנוע את הנזק.

ב. סביר שבעל מקצוע באותו תחום ינקוט באמצעים כאלו או אחרים על מנת למנוע את הנזק.

ג. הוכחת הנזק הנגרם.

ד. ביסוס קשר בין הנזק לפעולות בעל המקצוע.

הרעיון המרכזי בפשטות הוא לקבוע האם בעל המקצוע פעל באופן סביר בהשוואה לבעלי מקצוע בתחומו והאם יכל למנוע את הנזק שנגרם, לשם כך משתמש בית המשפט במומחים ובעלי מקצוע באותו התחום על מנת להעריך מה היא חומרת הרשלנות אם בכלל.

פיצויים

על מנת להבין בצורה הטובה ביותר את המושג פיצויים יש להבין מה היא מהות הפיצויים.

בדיני נזיקין, פיצויים משמעם סכום כספי בדרך כלל, המשולם לישות שניזוקה (אדם, חברה וכיוב') מאת הישות המזיקה (אדם, חברה וכיוב') ומטרתם לספק אפשרות לפצות על נזק שנגרם. תפקידם של הפיצויים הוא להקל או להסיר לגמרי את הנזק שנגרם במידת האפשר על ידי תשלום כספי בדרך כלל, וזאת לנסות ולממש את מהות החוק להביא את הנפגע או הניזוק למצב קרוב ביותר לזה שהיה בו לפני הפגיעה.

אחד העקרונות שחשוב ביותר להבין הוא שבמקרים רבים לא ממש ניתן לקבוע את גובה הפיצוי על פי הנזק והדבר נתון לשיקולו של בית המשפט שפיתח עם הזמן אמצעים ושיטות לכמת נזק בכסף, על כן ניתן לומר כי הפיצוי שיקבל תובע קשור בקשר ישיר לחומרת הנזק שנגרם ולא על עצם כך שנגרם נזק.

מתוך כך ניתן להבין כי מדובר בתחום בו דרושים מקצועיות ונסיון רב על מנת להגיע לתוצאות טובות ככל האפשר כאשר ברב המקרים משמעות הדבר סכום פיצויים גבוה ככל הניתן.

 

 

תאונות

 

אופיה של תאונה הוא פתאומי מעצם הגדרתה, זהו אירוע לא מתוכנן שבסופו נפגעים אדם (פגיעה נפשית או חומרית) או רכוש או שניהם יחד. בחוק לא מצויינת מידת החומרה של תאונה המצדיקה פיצוי אולם ישנם מאפיינים לפגיעה שבגינה יתבע אדם הנקבעים על פי סבירות.

אדם יכול להיפגע בתאונה ולא להרגיש את הפגיעה באופן מיידי, לכן חשוב מאד לאחר פגיעה או תאונה להתייעץ מיידית עם עורך דין שכן יתכן והפעולות שתנקטנה או לא תינקטנה לאחר תאונה תשפענה באופן קיצוני על תוצאות תביעה כזו.

סוגי התאונות הכלליים הם תאונת דרכים, תאונת עבודה ותאונת אימונים, כאשר השכיחות מביניהן הן מן הסתם תאונות דרכים ותאונות עבודה. תאונות אלה יכולות לגרום לפגיעות מגוונות החל מפציעה קלה ועד, חס וחלילה לנכות כאשר בבסיסן עומד עיקרון מנחה מרכזי – פעולה שהתבצעה שלא על פי הנחיות הזהירות והבטיחות כתוצאה מטעות אנוש,רשלנות, חוסר עירנות, חוסר מיומנות וכיוב', ועל כן ברב מקרי התאונה ניתן לתבוע פיצוי.

גם סוגי התאונות מתחלקים לתתי סוגים כאשר כל סוגי התאונות, כאשר מעורב מספר רב שלאנשים, חס וחלילה הרוגים, נקראת אסון.

ברב המקרים ישנה חברת ביטוח הנתבעת לאחר תאונה, אותה חברת ביטוח מציעה את תוכנית הביטוח כאמצעי למימון פיצויי תאונה ונזקים כספיים הנגרמים עקב תאונה, לכן ניתן לומר שזהו תפקידן של חברות הביטוח במקרי תאונה – לשלם עבור הנזקים ולפצות את הנפגעים בכל סוגי אובדן הכנסה או פגיעה.

בישראל נהוג חוק הביטוח הלאומי בתחום התאונות, או יותר נכון ענף נפגעי תאונות בביטוח לאומי המאפשר לאדם שעבר תאונה ועקב כך אינו יכול להשתכר כפי שיכל לו היה בריא, לקבל גמלה – סכום כסף לקיום במידה ואין פיצוי אחר המספק גמלה דומה.

ביטוח תאונות אישיות הוא סוג ביטוח הנהוג במקומות עבודה מסודרים ותפקידו לפצות נפגעים בתאונות במקום העבודה (לרבות בדרך אל או מהעבודה) באם נגרם נזק גופני.

רב ביטוחי הרכוש כוללים ביטוח למקרה של נזק לרכוש כתוצאה מתאונה. חברות ביטוח רבות כיום מציעות ללקוחותיהן תוכניות ביטוח המאפשרות למבוטח לקבל פיצוי של חלק נכבד מן הרכוש המבוטח במקרה של תאונה – יש לשים לב להכללות והחרגות בהסכם הביטוח בעת שחותמים על הפוליסה, ישנן חברות ביטוח המאפשרות ביטוח נזקים לרכוש ומחריגות גורמי תאונות כגון אסונות טבע או שריפה ודורשות תשלום נוסף על מנת לאפשר פיצוי גם במקרים אלה.

ביטוחים פנסיוניים וביטוחי חיים כוללים בדרך כלל כיסוי למקרה של חס וחלילה נכות או מוות הנגרמים כתוצאה מתאונה.

אם חס וחלילה עברתם תאונה מכל סוג שהיא שהגורם לה בעקיפין או במישרין היא רשלנות אתם יכולים לתבוע פיצוי מן הגורם שהתרשל.

 


  רשלנות רפואית בשפה האנגלית
ט.ל.ח.
 
בניית אתרים    רשלנות רפואית    עורכי דין   
מחשבון    מוצרי פרסום    השכרת יאכטות    מדבקות קיר    מתמטיקה    שירותי סיעוד    שירותי מחשוב      |   משלוחי פרחים   |   פרחים חדרה   |   פרחים פרדס חנה    רהיטים