נכות זמנית הביטוח הלאומי

הורד PDF

הורד PDF

המוסד לביטוח הלאומי מבדיל בין שתי סוגי נכויות, נכות זמנית ונכות קבועה. בעוד הנכות הקבועה קובעת כי האדם הנכה יקבל קצבה קבועה לכל ימי חייו, הנכות הזמנית מגדירה קצבה לכל התקופה בה אדם סובל ממצב נכות מסוים ועד להחלמה. הסיבות לנכות זמנית בדרך כלל דומות מאד לסיבות הגורמות לנכות קבועה, אולם השוני המרכזי הוא שבמצבי נכות זמנית הסבירות לשיפור במצבו הבריאותי של האדם הנכה היא גבוהה. דוגמא לנכות זמנית היא שבר חמור המגביל את פעילותו של הנפגע עד שיתאחה או כל מצב אחד בו קיימת מגבלה אפילו מגבלה נפשית עקב חרדה או הלם.

מחלות הדורשות שהייה ממושכת בבתי חולים נכללות אף הן בדרך כלל בתחום הנכות הזמנית.

דרגת נכות

דרגת הנכות של אדם נקבעת על ידי ועדה רפואית על פי רשימת ליקויים ובעיות המוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כאשר לכל ליקוי או בעיה רפואית ישנו אחוז נכות מוגדר מראש.

אזרח מדינת ישראל שנפגע, וניזוק באופן המגביל את יכולתו לעבוד – בין אם מדובר בפגיעה מתוך רשלנות בעבודה, רשלנות רפואית או כל פגיעה אחרת, סביר להניח שיהה זכאי לקצבת נכות מסוימת מן הביטוח הלאומי.

החישוב של אחוזי הנכות במידה וישנה פגיעה ביותר מאיזור אחד (למשל פגיעת גב ופגיעה ביד או פגיעת ראייה) הוא שקלול של שתי הפגיעות יחד, למשל אדם שמגיעים לו 20% אחוזי נכות על פגיעה בגבו ועוד 10% על הפגיעה בידו יזוכה ב-28% אחוזי נכות. התחשיב הוא כדלקמן:

סה"כ אחוזי נכות אפשריים הם:

20 +0.1*(100-20) =28

20% עבור הפגיעה בגב ועוד 10% (נכות ביד) מתוך 80% הנותרים.

על פי המסמך הבא באתר הביטוח הלאומי.

את רשימת הליקויים ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

בכל מקרה יש להתייעץ עם עורך דין

להתייעצות עם עורך דין לגבי דרגת נכות

נכות על פי הביטוח הלאומי

הורד PDF

הורד PDF

המוסד לביטוח לאומי מגדיר שתי סוגי קצבאות נכות:

קצבת נכות חודשית

קצבת נכות חד פעמית

כל אדם המוגדר על פי חוק הביטוח הלאומי כנכה זכאי להטבות ותשלומים על פי חוק. בין ההטבות ניתן לקבל הנחה בתשלומי מס ההכנסה, תשלומי ארנונה, אישורי חנייה במקומות המיועדים לנכים ועוד מעבר לקצבת הנכות שתיקבע לו או לה במסגרת החוק.

אדם שהוגדר נכה על פי הביטוח הלאומי חייב לעבור מדי תקופה מסויימת בדיקה על מנת לקבוע האם ישנה הטבה או החמרה במצבו על מנת לקבוע שינויים בקצבה המגיעה לאותו אדם בכל זמן נתון.

במקרים בהם מגיע לאדם נכה ציוד רפואי מסויים, משרד הבריאות ממן את האביזרים השונים אולם במקרים בהם יש לבצע שינויים במקום המגורים של אדם נכה כגון הרחבת פתחים, עלייה לכסא גלגלים וכיוב', המוסד לביטוח לאומי הוא המממן של שינויים שכאלה.

קצבת הנכות משולמת לאדם נכה כל עוד נכותו קיממת אולם עד הגיעו לגיל המאפשר קבלת קצבת זיקנה. כאשר יגיע המבוטח לגיל גמלאות תשולם לו או לה קצבת זיקנה בלבד ללא קצבת נכות.

המוסד לביטוח לאומי


נכות

המוסד לביטוח הלאומי מטפל במקרי נכות שונים כמעט מכל סוג. כל אזרח ישראלי נכה זכאי לקבל סיוע (בעיקר כספי) מן המוסד לביטוח לאומי, לא משנה אם הנכות היא נכות מלידה, נכות עקב מחלה או נכות עקב תאונה (לא משנה סוג התאונה אגב) בכל המקרים ללו המוסד לביטוח לאומי מספק הגנה כלכלית לנפגע.

אסונות משפחתיים

אסונות משפחתיים ככלל הם מצבים בהם תתקשה או לא תוכל משפחה בישראל להתפרנס בצורה מספקת. הסיבות לכך יכולות להיות שונות בין מקרה למקרה החל מנכות של המפרנס או המפרנסת וכלה חס וחלילה במותם.

אסונות טבע

הביטוח הלאומי הוא אחד הכלים של מדינת ישראל להתמודדות עם מצבי אסון שונים כגון רעידת אדמה, שריפה, שטפון וכיוב'. בכל המקרים הללו, באם קיימת פגיעה עקב האסון יספק הביטוח הגנה כלכלית לנפגעים.

פגיעה בשל מלחמה או פעולת טרור

לצערינו, בארץ ישראל אנו למודי נסיון בתחום המלחמות והטרור והשלכותיהם על עתידם של משפחות ואזרחי המדינה, לכן הביטוח הלאומי מבטיח כי נפגעים אלו יזכו לתמיכה כלכלית נאותה.

מובן מאליו כי הנושאים הרשומים לעיל תלויים במאפיינים רבים הייחודיים לכל מקרה פגיעה ויכולים אף להיות תלויים בזמן (למשל נכות זמנית עד להחלמה) וכמובן במצב הכלכלי של הנפגע או הנפגעים.

החוקים והתקנות בהקשר לביטוח הלאומי עלולים להיות לעתים סבוכים וקשים להבנה או למימוש אולם יש להבין כי חלק מפעילותו השוטפת של המוסד לביטוח הלאומי הוא להגן על קופת הביטוח הלאומי מפני הונאות ומתחזים המנסים לנצל את החוקים שמטרתם היא להגן על החלשים, לטובתם.

יש להבין כי המוסד לביטוח הלאומי הוא גוף ציבורי המהווה חלק ממדינת ישראל. המוסדלביטוח לאומי גובה את תשלומי הביטוח , בשונה מביטוח פרטי, על פי יכולות המבוטח דהיינו הכנסתו ולא על פי גובה הסיכון, כך למשל מי שעובד בעבודה עם סיכון גבוה לא ישלם יותר מאשר אדם העובד במשרד, אולם מי שמרוויח שכר גבוה יותר ישלם יותר וכך נוצרת מערכת ביטוח שוויונית המאפשרת לאזרחי המדינה בטחון כלכלי גם במקרה של פגיעה וחוסר יכולת לפרנס.

פיצויים

על מנת להבין בצורה הטובה ביותר את המושג פיצויים יש להבין מה היא מהות הפיצויים.

בדיני נזיקין, פיצויים משמעם סכום כספי בדרך כלל, המשולם לישות שניזוקה (אדם, חברה וכיוב') מאת הישות המזיקה (אדם, חברה וכיוב') ומטרתם לספק אפשרות לפצות על נזק שנגרם. תפקידם של הפיצויים הוא להקל או להסיר לגמרי את הנזק שנגרם במידת האפשר על ידי תשלום כספי בדרך כלל, וזאת לנסות ולממש את מהות החוק להביא את הנפגע או הניזוק למצב קרוב ביותר לזה שהיה בו לפני הפגיעה.

אחד העקרונות שחשוב ביותר להבין הוא שבמקרים רבים לא ממש ניתן לקבוע את גובה הפיצוי על פי הנזק והדבר נתון לשיקולו של בית המשפט שפיתח עם הזמן אמצעים ושיטות לכמת נזק בכסף, על כן ניתן לומר כי הפיצוי שיקבל תובע קשור בקשר ישיר לחומרת הנזק שנגרם ולא על עצם כך שנגרם נזק.

מתוך כך ניתן להבין כי מדובר בתחום בו דרושים מקצועיות ונסיון רב על מנת להגיע לתוצאות טובות ככל האפשר כאשר ברב המקרים משמעות הדבר סכום פיצויים גבוה ככל הניתן.

 

 

תאונות

 

אופיה של תאונה הוא פתאומי מעצם הגדרתה, זהו אירוע לא מתוכנן שבסופו נפגעים אדם (פגיעה נפשית או חומרית) או רכוש או שניהם יחד. בחוק לא מצויינת מידת החומרה של תאונה המצדיקה פיצוי אולם ישנם מאפיינים לפגיעה שבגינה יתבע אדם הנקבעים על פי סבירות.

אדם יכול להיפגע בתאונה ולא להרגיש את הפגיעה באופן מיידי, לכן חשוב מאד לאחר פגיעה או תאונה להתייעץ מיידית עם עורך דין שכן יתכן והפעולות שתנקטנה או לא תינקטנה לאחר תאונה תשפענה באופן קיצוני על תוצאות תביעה כזו.

סוגי התאונות הכלליים הם תאונת דרכים, תאונת עבודה ותאונת אימונים, כאשר השכיחות מביניהן הן מן הסתם תאונות דרכים ותאונות עבודה. תאונות אלה יכולות לגרום לפגיעות מגוונות החל מפציעה קלה ועד, חס וחלילה לנכות כאשר בבסיסן עומד עיקרון מנחה מרכזי – פעולה שהתבצעה שלא על פי הנחיות הזהירות והבטיחות כתוצאה מטעות אנוש,רשלנות, חוסר עירנות, חוסר מיומנות וכיוב', ועל כן ברב מקרי התאונה ניתן לתבוע פיצוי.

גם סוגי התאונות מתחלקים לתתי סוגים כאשר כל סוגי התאונות, כאשר מעורב מספר רב שלאנשים, חס וחלילה הרוגים, נקראת אסון.

ברב המקרים ישנה חברת ביטוח הנתבעת לאחר תאונה, אותה חברת ביטוח מציעה את תוכנית הביטוח כאמצעי למימון פיצויי תאונה ונזקים כספיים הנגרמים עקב תאונה, לכן ניתן לומר שזהו תפקידן של חברות הביטוח במקרי תאונה – לשלם עבור הנזקים ולפצות את הנפגעים בכל סוגי אובדן הכנסה או פגיעה.

בישראל נהוג חוק הביטוח הלאומי בתחום התאונות, או יותר נכון ענף נפגעי תאונות בביטוח לאומי המאפשר לאדם שעבר תאונה ועקב כך אינו יכול להשתכר כפי שיכל לו היה בריא, לקבל גמלה – סכום כסף לקיום במידה ואין פיצוי אחר המספק גמלה דומה.

ביטוח תאונות אישיות הוא סוג ביטוח הנהוג במקומות עבודה מסודרים ותפקידו לפצות נפגעים בתאונות במקום העבודה (לרבות בדרך אל או מהעבודה) באם נגרם נזק גופני.

רב ביטוחי הרכוש כוללים ביטוח למקרה של נזק לרכוש כתוצאה מתאונה. חברות ביטוח רבות כיום מציעות ללקוחותיהן תוכניות ביטוח המאפשרות למבוטח לקבל פיצוי של חלק נכבד מן הרכוש המבוטח במקרה של תאונה – יש לשים לב להכללות והחרגות בהסכם הביטוח בעת שחותמים על הפוליסה, ישנן חברות ביטוח המאפשרות ביטוח נזקים לרכוש ומחריגות גורמי תאונות כגון אסונות טבע או שריפה ודורשות תשלום נוסף על מנת לאפשר פיצוי גם במקרים אלה.

ביטוחים פנסיוניים וביטוחי חיים כוללים בדרך כלל כיסוי למקרה של חס וחלילה נכות או מוות הנגרמים כתוצאה מתאונה.

אם חס וחלילה עברתם תאונה מכל סוג שהיא שהגורם לה בעקיפין או במישרין היא רשלנות אתם יכולים לתבוע פיצוי מן הגורם שהתרשל.

 


  רשלנות רפואית בשפה האנגלית
ט.ל.ח.
 
בניית אתרים    רשלנות רפואית    עורכי דין   
מחשבון    מוצרי פרסום    השכרת יאכטות    מדבקות קיר    מתמטיקה    שירותי סיעוד    שירותי מחשוב      |   משלוחי פרחים   |   פרחים חדרה   |   פרחים פרדס חנה    רהיטים