הבסיס לתביעות רשלנות

על מנת להצליח או שיהיה לה סיכוי כל שהוא להצליח, כל תביעת רשלנות חייבת לעמוד במספר קריטריונים המוגדרים בפקודת הנזיקין המפורטים להלן:

התרשלות המזיק

מובן וברור כי יש צורך לבסס את העובדה כי האדם המזיק או זה שגרם לנזק אכן התרשל בפעולתו או בפעולותיו. למרות בהירות העניין לא תמיד קל להוכיח כי אכן התרשל המזיק ולא תמיד ניתן להוכיח את זהות המזיק. יש לשים לב כי יש לבסס את התרשלות המזיק ולא התרשלות בכלל.

חובת זהירות של המזיק

אחד הדברים החשובים הוא להוכיח כי אכן יש חובה למזיק כלפי הניזוק. אין פירוש הדבר כי חייב להיות קשר עסקי או קשר של מטפלמטופל בין המזיק לניזוק אולם יש לבסס את הטענה כי המזיק חייב היה להיזהר בפעולתו שגרמה לנזק.

נזק

אחד הדברים המרכזיים הנבחנים בכל תביעת רשלנות הוא הוכחה כי אכן נגרם נזק לניזוק בשל התרשלות המזיק. הקשר חייב להיות ברור וסיבתי שכן אם לא נגרם נזק אין בסיס לתביעת רשלנות (לא ניתן לתבוע בגין רשלנות על נזק שיכול היה להיגרם).

התועלת שבתביעות רשלנות

מעבר לפיצוי על נזקים שנגרמים לניזוק וענישת המזיק ישנה חשיבות גדולה מאד לתביעות רשלנות בכל התחומים – אשמה חברתית.

הרעיון מאחורי אשמה חברתית הוא להביא אנשים העוסקים באותה פעילות ללא קשר אם מדובר בבעלי מקצוע או פעילות בשעות הפנאי, להיות אחראיים יותר כלפי החברה. רשלנות מטבעה פגועת בחברה וכאשר אדם יודע שעליו לנהוג באחריות ולפעול בהתאם למקובל , שמא אם לא, עלולים הוא או היא לעמוד לדין בפני אותה עוולת רשלנות. התוצאה היא תיקון מתמיד לאורך זמן של בעיות ונזקים הנובעים מרשלנויות ושיפור חיי האזרחים בסופו של תהליך.

עוולת הרשלנות

עוולת רשלנות היא סוג של עילה לתביעה בתחום דיני נזיקין. בבואנו לקבוע האם אכן התרחשה רשלנות במקרה מסוים, אחד המדדים או המבחנים החשובים הוא מבחן "האדם הסביר", הרעיון הוא פשוט לבחון את המקרה ולהשוות את התנהגותו של המזיק או הגורם לנזק מול התנהגות של אדם סביר. אם התנהגותו של המזיק דומה לזו של האדם הסביר, הרי שמבחינה זו סביר להניח שלא התרחשה רשלנות, ואם התנהגותו של האדם המזיק שונה מזו של האדם הסביר, הרי שמדובר במקרה של רשלנות.

מובן וברור שההסבר שלעיל אינו מגרד את פני השטח ותחום הרשלנות והנזיקין הוא תחום ענף מאד ומסתעף אולם ניתן לקבל מושג כללי לגבי עוולת הרשלנות ובחינת מקרי רשלנות לגופם.

אחת המטלות של עורכי דין בתחום הנזיקין היא לבחון את המצב ואת המקרה המונח לפניהם ולפני השופט ולנסות ולהוכיח כי התנהגותו של המזיק היא היא שגרמה לנזק עצמו ולכן הניזוק זכאי לפיצוי.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממשלתי מסדיר את האפשרות לקבלת שירותי בריאות לתושב ישראלי על ידי המדינה.

עד לחקיקת החוק בשנת 1995 התשלומים לקופות החולים היו בדמות דמי חבר שנגבו מן המבוטחים ואדם שלא שילם את דמי החבר לקופת החולים שלו לא היה זכאי לשירותי בריאות, החוק קבע שאת דמי ביטוח הבריאות יגבה מנגנון הגבייה של הביטוח הלאומי וגובה דמי הביטוח יהא תואם לרמת השכר של התושב.

כיום, כל תושב ישראלי המשלם דמי ביטוח לאומי זכאי לקבל שירותי בריאות על פי חוק ובזאת שופרו משמעותית שירותי הבריאות לתושבי מדינת ישראל


  רשלנות רפואית בשפה האנגלית
ט.ל.ח.
 
בניית אתרים    רשלנות רפואית    עורכי דין   
מחשבון    מוצרי פרסום    השכרת יאכטות    מדבקות קיר    מתמטיקה    שירותי סיעוד    שירותי מחשוב      |   משלוחי פרחים   |   פרחים חדרה   |   פרחים פרדס חנה    רהיטים